Skip links

01

01

Về dự án

Dự án bảo tồn lịch sử, văn hóa và các địa điểm ngoài đời thật trên nền tảng SEENSIO, bắt đầu từ mong muốn tái hiện lại mọi thứ trên Trái Đất trong một không gian 3D. Nền tảng Metaverse SEENSIO còn giúp lưu trữ và phát huy những hoạt động văn hóa, nghệ thuật gắn liền tại các địa điểm, di tích với dữ liệu địa chỉ được lấy từ bản đồ thực tế.

Về dự án

Đình cổ Tiên Thủy và Cải lương:
Tiếp nối từ hiện tại đến tương lai

Đình Tiên Thủy tại Bến Tre và không gian trình diễn Cải lương hàng năm tại Lễ hội Kỳ Yên là những bước đầu tiên của jK Technologies trong hành trình này. Rất nhiều sự tình cờ, ngẫu nhiên đã đưa chúng tôi đặt chân đến đây, gặp gỡ, trò chuyện những người có cùng suy nghĩ, tâm huyết gìn giữ công trình kiến trúc lâu đời và nét đẹp nghệ thuật dân gian như nghệ sĩ Bạch Long cùng nhóm kịch của chú, nhóm cải lương trẻ từ Nắng, Tú Uyên, mọi người đã đồng hành và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Mọi chuyện cứ diễn ra tự nhiên, và trở thành một câu chuyện ý nghĩa từ hiện tại đến cả tương lai.