Skip links

05

TƯƠNG LAI TRÊN SEENSIO

…cho các thế hệ mai sau…

HOA VĂN

Những kiến trúc rêu phong, cổ kính đến cả những chi tiết, hoa văn nhỏ nhất cũng được chúng tôi ghi hình lại, nhằm để dựng lên một không gian bản sao đình Tiên Thủy giống đời thực nhất có thể.

HOA VĂN

Những kiến trúc rêu phong, cổ kính đến cả những chi tiết, hoa văn nhỏ nhất cũng được chúng tôi ghi hình lại, nhằm để dựng lên một không gian bản sao đình Tiên Thủy giống đời thực nhất có thể.

( Chi tiết họa tiết của đình Tiên Thủy )

Không gian 3D giả lập trong SEENSIO đó sẽ luôn tồn tại song hành với chúng tôi, cũng như dự án bảo tồn văn hóa, lịch sử bằng công nghệ tiên tiến như VR, AR hay Metaverse sẽ là tiền đề, để chúng tôi số hóa toàn bộ địa danh ở Việt Nam, và có thể là trên toàn thế giới. Và khi đó, nền tảng Metaverse SEENSIO vừa là kho lưu trữ hình ảnh 3D phục vụ nghiên cứu và là địa điểm tham quan lý tưởng trên không gian VR cho các thế hệ sau này.

( Một vài không gian giả lập trong SEENSIO )

Chúng tôi thực sự hy vọng, những thành tựu phát triển công nghệ ngày nay như việc cải tiến công nghệ VR, Metaverse hay điển hình như sự xuất hiện của Apple Vision Pro sẽ là một sự hỗ trợ đắc lực trong việc góp phần làm đa dạng, phong phú kho lưu trữ địa điểm VR trên không gian SEENSIO. Và dự án bảo tồn văn hóa, lịch sử chúng tôi đang thực hiện sẽ là một dự án cộng đồng, nơi chúng tôi có tất cả mọi người cùng đồng hành và góp sức